चीनद्वारा अन्तरक्षि स्टेशन आपूर्तकिा लाग िकार्गो क्राफ्ट टयिानझाउ(५ प्रक्षेपण

[sharethis-inline-buttons]

चीनले अन्तरक्षि स्टेशनको लाग िआपूर्तहिरू पुर्या्उन शनबिार बहिान कार्गो अन्तरक्षि यान तयिानझाउ(५ प्रक्षेपण गरेको छ । अन्तरक्षि स्टेशनको नर्मिाण यसै वर्ष पूरा हुने अपेक्षा गरएिको छ ।

चीनको मानव अन्तरक्षि एजेन्सीका अनुसार दक्षणिी टापु प्रान्त हेनानको वेन्चाङ अन्तरक्षियान प्रक्षेपण स्थलबाट तयिान्झाउ(५ बोकेको लङ मार्च(७ वाई ६ रकेट वस्फिोट भएको छ ।


प्रकाशित : २०७९ कार्तिक २६, शनिबार १७:१६